Regulamin Nessfit Akademii Ruchu – Ewa Skorupka
§ 1.
Uczestnikiem zajęć w klubie może być każdy po uiszczeniu zgodnej z cennikiem opłaty za wejście jednorazowe, karnet 4-tygodniowy i 12-tygodniowy (płatny w całości z góry) oraz posiadacze kart Benefit Systems (Multisport), Vanity Style (Fit Profit) – po okazaniu dokumentu tożsamości oraz posiadacze pakietu sportowego O.K. System.
§ 2.
Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
§ 3.
Klient nie może korzystać z usług klubu jeśli: obserwuje u siebie objawy choroby zakaźnej; jest objęty kwarantanną lub izolacją, miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
§ 4.
Przy zakupie karnetów 4 i 12-tygodniowych na 1 lub 2 wejścia w tygodniu Klient określa, w jakich zajęciach chce uczestniczyć, natomiast przy zakupie karnetu na wejścia bez ograniczeń, Klient jest zobowiązany każdorazowo (lub z góry) dokonywać rezerwacji bezpośrednio w recepcji, wysyłając SMS lub dzwoniąc na nr 888610810. Rezerwacje można zmieniać po uzgodnieniu z recepcją.
§ 5.
Posiadacze kart Multisport, Fit Profit oraz Klienci O.K. System są zobowiązani każdorazowo (lub z góry) dokonywać rezerwacji. Rezerwacji dokonuje się w sposób określony w § 4.
§ 6.
Wszyscy Klienci są zobowiązani do odwołania rezerwacji w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach. Odwołania rezerwacji dokonuje się w sposób określony w § 4.
§ 7.
Klub nie przedłuża terminu ważności karnetów na życzenie Klienta, o dni świąteczne, w których klub będzie czynny, przypadające w ciągu tygodnia t.j. od poniedziałku do soboty. W przypadku nieuczestniczenia w zajęciach zadeklarowanych przy zakupie karnetu można je odrobić w innym terminie w czasie trwania ważności zakupionego karnetu, po uprzednim uzgodnieniu tego z recepcją. Można uczestniczyć w innych zajęciach jeżeli nie uczestniczy się danego tygodnia, w tych, w których zadeklarowano uczestnictwo. Niewykorzystane zajęcia mogą zostać odrobione w trakcie ważności kolejnego karnetu pod warunkiem terminowego wykupienia karnetu na taką samą lub większą ilość wejść. Karnet można wykorzystać szybciej jeśli wykorzysta się pulę wykupionych wejść.
§ 8.
Zasady j.w. obowiązują w przypadku zakupu karnetów 4-tygodniowych i 12-tygodniowych, z tym, że karnet 12-tygodniowy można w czasie jego ważności zawiesić na 1 tydzień bez podania przyczyny.
§ 9.
Ważność karnetu ulega przedłużeniu jedynie w przypadku odwołania zajęć przez klub.
§ 10.
W uzasadnionych przypadkach klub zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora i rodzaju zajęć (np. zastępstwo). Klub nie będzie wówczas zwracał wpłat za karnety ani ich przedłużał.
§ 11.
Z usług klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań lekarskich. Każdy Klient deklaruje, że w Jego przypadku nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, niepozwalających na wykonywanie wybranych ćwiczeń.
§ 12.
Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania wskazówek instruktora i zachowania zasad bezpieczeństwa (niebezpieczne jest: żucie gumy, ssanie cukierków lub tabletek w trakcie zajęć, uczestniczenie w zajęciach w przypadku złego samopoczucia, uczestniczenie w zajęciach w nieodpowiednim obuwiu). Zabrania się uczestniczenia w zajęciach pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz leków, których stosowanie wyklucza uprawianie sportu.
……………………………………………………
czytelny podpis klienta