Standardy sanitarne COVID-19

  • Zajęcia odbywają się zgodnie z KALENDARZEM dla osób zapisanych do Akademii i przestrzegających regulaminu.
  • Stosujemy wytyczne właściwych władz sanitarnych dotyczące zapobiegania COVID-19  DEZYNFEKCJA-DYSTANS-MASECZKA W SZATNI I RECEPCJI.
  • Przestrzegamy dezynfekcji sprzętu przed i po zakończeniu zajęć, limitu osób w obiekcie, używamy ręczniki lub własne karimaty.
  • Uczestnik nie może brać udziału w zajęciach jeśli wykazuje objawy choroby, jest objęty kwarantanną lub izolacją, miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.