COVID-19

1 posta

Standardy sanitarne COVID-19

Zajęcia odbywają się zgodnie z KALENDARZEM dla osób zapisanych do Akademii i przestrzegających regulaminu. Stosujemy wytyczne właściwych władz sanitarnych dotyczące zapobiegania COVID-19  DEZYNFEKCJA-DYSTANS-MASECZKA W SZATNI I RECEPCJI. Przestrzegamy dezynfekcji sprzętu przed i po zakończeniu zajęć, limitu osób w obiekcie, używamy ręczniki lub własne karimaty. Uczestnik nie może brać udziału w […]